Gemeente Brunssum start met stimulering energiecoöperaties. Meld u aan voor de eerste workshop op 2 november.

Bent u geïnteresseerd in het opwekken van duurzame energie? Zou u graag samen met andere inwoners van gemeente Brunssum zelf aan de slag willen gaan om uw gemeente duurzamer te maken? Dan nodigen wij u uit om op 2 november

Openbare vergadering op 25 september 2017

Opening Inspreken bewoners Verslag openbare vergadering 22 mei 2017 Mededelingen: Terugkoppeling beheerders Whatsapp-groep (Ria) Terugkoppeling bewonersbijeenkomst Orionplein (Pieter) Terugkoppeling Heemkundemarkt 27 augustus (Ria) Terugkoppeling bijeenkomst accomodatiebeleid 13 september Subsidie Bloemenhart Uitgereikte bloemen: Opening Body en Mindcentrum Adhouna 60-jarig bruidspaar Beijer

bijeenkomst Tritbach invulling braakliggend terrein

Een grote groep bewoners van de Tritbach en omliggende straten was gisteren aanwezig in het Trefcentrum om het ontwerpplan van de beheerder groen gemeente Brunssum te bespreken het was een zinvol overleg met veel goede ideeen en adviezen Het betreft

gezamenlijke wijkteams in actie op Heemkunde cultuurmarkt 27 augustus

Heemkunde cultuurmarkt aan de Ouwe Mert de gezamenlijke wijkteams hebben er aan deelgenomen om leden te werven en meer bekendheid te vragen voor het wijkgericht werken met dank aan Heemkunde voor het mooie plaatje en aan Pieter van de Heemkunde vereniging voor

vrijwilligers van het jaar

 Nominaties indienen kan tot 26 oktober 2017: Wie wordt vrijwilliger/sporter/vereniging van het jaar? Wie wordt de vrijwilliger, sporter en vereniging van het jaar 2016/2017? De gemeente Brunssum roept inwoners op om hun favorieten te nomineren. Bij de gemeente liggen daarvoor

bezoek wijkteams Brunssum aan gemeente Maastricht

Op 23 juni hebben de 5 wijkteams van Brunssum een bezoek gebracht aan de gemeente Maastricht, om inspiratie op te doen voor het wijkgericht werken. Een vrijwilliger van de wijk Campagne en medewerkers van de gemeente hebben ons middels een